Bộ mực dấu 24 màu K1784 160g.

Giá : 30,000 VND 55,000 VND

Mã sản phẩm : K1784

Số lượng đặt >= 10.

Bộ mực dấu 24 màu K1784 160g.

Kích thước: 20 x 14 x 2 cm.