Bút bi nước Doremon xanh B0439 10g.

Giá : 1,900 VND 2,300 VND

Mã sản phẩm : B0439

Số lượng đặt >= 12.

Bút bi nước Doremon xanh B0439 10g.

Kích thước: 16.5 cm.

Màu mực: Đen.