Mực dấu toto hình tim K1053 15g.

Giá : 3,000 VND 5,500 VND

Mã sản phẩm : K1053

Vở đẹp bút xinh

Số lượng >= 10.

Mực dấu toto hình tim K1053 15g.

Kích thước: 4 x 2.5 cm.