Sổ mini S1040 20g

Giá : 1,000 VND 1,500 VND

Mã sản phẩm : S1040

Số lượng đặt >= 10.

Sổ mini S1040 20g

Kích thước: 12.5 x 7.2 cm.

số trang: 40.